Lounges

RASPOUTINE

Fri / Aug 19 / 7:30 PM - 3:00 AM

RASPOUTINE MIAMI / Miami Beach / USA
Restaurants

Bagatelle Miami

Fri / Aug 19 / 7:00 PM - 2:00 AM

Bagatelle Restaurant Miami / Miami Beach / USA
Nightclubs

ARTY

Sat / Aug 20 / 11:00 PM - 4:00 AM

DAER Nightclub / Hollywood / USA
Nightclubs

SHIBA SAN

Sat / Aug 20 / 11:00 PM - 8:00 PM

Club Space / Miami / USA
Nightclubs

NICKY ROMERO

Sat / Aug 20 / 11:00 PM - 5:00 AM

LIV Nightclub / Miami Beach / USA
Nightclubs

RICK ROSS

Sat / Aug 20 / 8:00 PM - 8:00 AM

E11EVEN / Miami / USA
Dayclubs

STAFFORD BROTHERS

Sat / Aug 20 / 12:00 PM - 7:00 PM

DAER Dayclub / Hollywood / USA
Museum Events

Museum of Graffiti Admission

Sun / Aug 21 / 7:00 PM - 8:00 PM

Miami / USA
Water Adventures

Miami: Bimini / Bahamas Beach Day Pass with pick-up

Sun / Aug 21 / 5:00 AM - 5:00 AM

 
Lounges

Lobster Tuesdays

Tue / Aug 23 / 7:00 PM - 1:00 AM

Marion / Miami / USA